søndag 21. desember 2014

Jordanelven og dåpen

I romerne 6,1-11 leser vi at dåpen er en dåp til døden, og at når vi står opp av vannet, så står vi opp til et nytt liv i Kristus. Våre gamle liv er så ødelagt på grunn av våre synder at vi ikke kan bli fikset på. Vi dør og får et helt nytt liv i gave. Det å velge å døpe seg er et radikalt budskap til denne verden. Ofte i islamske land ser vi at det er ikke før Muslim background believers velger å døpe seg at de får store problemer, blir forfulgt og noen drept for troen sin. ( Se Andrew White sine artikler fra Irak om dette)

Hvorfor? Fordi når vi velger å døpe oss er det også et politisk budskap som kan provosere mange. Vi går over fra en herre til en annen. Fra et kongerike til et annet. Da har vi offentlig proklamert at vi fra nå av har Jesus som Herre i våre liv, og at vi bøyer kne for Han og ingen andre. ( Fil 2,6-11)

Symbolikken med vann i dåpen strekker seg langt tilbake i bibelen. Når Josva skulle føre Israel inn i det landet som Gud hadde lovet dem, gikk det igjennom vann. ( Josva 3)

Når Moses førte folket ut av Egypt, gikk det igjennom vann. Guds folk fikk et nytt liv på andre siden av vannet, mens verdens folk gikk fortapt i vannet. Et symbol på hva dåpen er. ( 2 Mos 14)

Når floden kom over jorden med Noah gikk reisen til han og hans familie gjennom vannet. ( 1 Mos 7)


I denne rekken fører vi oss inn når vi velger å døpe oss. Da bekjenner vi for oss selv og for Gud og hele verden at vi går over fra verdens rike til Guds rike.
Dåpen blir en påminnelse for meg selv om hvem jeg er og hvilket rike jeg tilhører.


1 kommentar: