søndag 14. desember 2014

Litt om meg

Jeg er en 22 år gammel gift etterfølger av Jesus som ønsker å oppmuntre og bidra til å styrke Guds menighet, og bringe mennesker nærmere på Jesus, og få en bibelsk grunn å bygge troen på. Grunnen til at jeg tror at bibelen er viktig, er at den selv sier det. Gud kaller seg Jeg er i møtet med Moses i den brennende busken (2 Mos 3), og Jeg er sier at Ordet er følgende igjennom sin elskede disippel Johannes sitt første brev kapittel 1:

Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord.  2 Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss.  3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus.  4 Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.  ( Bibelselskapet 2011) 

Tidene forrandrer seg, men Ordet består til evig tid. Ingenting er mer sikkert en Guds åpenbarte ord for oss, og ingenting er viktigere idag enn å ha kjennskap til Ordet, Livets ord for å vokse i kjennskap til Gud, og for å leve livene våre gjennomtrukket av Guds ord. Tempoet i verden øker, presset øker, og informasjonen øker. I dette blir ankeret mye viktigere å holde fast på enn kanskje noen gang.

Vi kan lære Gud å kjenne gjennom Ordet, ( Joh 1,1-18) og vi kan prise Jesus for at vi har muligheten til å lese det og la oss forme av det. En kjærkommen skatt!
Mange føler fort fordømmelse når vi er inne på bibellesning, men det er ikke det det handler om. Det handler om at når vi er i Ordet, er vi med Gud selv. Innstillingen til det hele må snus, slik at vi kan takke Gud for den enorme muligheten vi har til å være sammen med vår Skaper og Far.

Gud har gjort det enkelt. Bibelen er grei å forstå, og Den Hellige Ånd vil være med å åpenbare tekstene. En åpen bibel er et farlig redskap ( Efeserne 6,10-20) for den onde, og jeg tror at når vi dør og får se all herlighet, kommer vi til å angre på hvor lite tid vi brukte sammen med Jesus i Ordet. La oss alle du som jeg be til vår gode, hellige Far om en større lengsel og kjærlighet etter å være med Han i Ordet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar