tirsdag 30. desember 2014

Lykken gjennom tidene

På skolen hvor jeg studerer er det en professor som går av nå i Januar for å begynne på UIS, som er utrolig inspirerende og dyktig. Han har en interessant fag som heter "Lykken gjennom tidene". Hva er lykke, og hvordan blir vi lykkelige? Er det ikke det vi alle ønsker? Et lykkelig liv? Eventyrene jeg har vokst opp med endte jo alltid med ... " så levde de lykkelig alle sine dager." Vi har en lengsel inne i oss etter å ha en varig lykke.

I saligprisningene i bergprekenen i Matteus 5-7 står det om salige er de som sørger, for de skal bli trøstet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som hungrer for de skal mettes osv.

Salig er et underfult ord. Hva betyr salig? Hvordan ville du ha forklart ordet? På koinegresk, som er det språket det nye testamentet er skrevet på, er ordet Makarioi. (Μακάριοι) 
Det betyr velsignet, satt i en gunstig posisjon ovenfor Guds forsørgelse og forlengede nåde.  (Se biblehub.com)

Det er utfordrende for meg å skrive om dette temaet, for lykken over å høre Jesus til og være hans barn går som en rød tråd gjennom bibelen. Hender det at jeg bryter ut i glede og sang over å kjenne Jesus? Blir jeg forundret over hva han har gjort for meg, og har jeg lykken over å være forsonet med Han og blitt satt fri? Det er utfordrende spørsmål. Det er så lett å si seg fornøyd med litt. 

Jeg tror at det ikke går ann å late som om man har Guds glede i hjertet. Paulus sa i Filipperne 4 at vi må "glede oss i Herren alltid! Igjen vil jeg si, gled dere! ". Det er et lovende utsagn! Hva sier det om oss hvis alt vi gjør er å gå rundt med en alvorlig og dyster mine? Hvis latteren er lagt i kjelleren for godt? Si meg, hvilket menneske har grunn til å glede seg om ikke de som er blitt Guds barn, og det gjennom NÅDE på toppen av det hele? 

I Lukasevangeliet hylles den enkle troen som et barn har. (Luk 18,17) La oss ha den enkle troen. Holde det enkelt. Tenk igjennom hva de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for deg og gjennoprettet for deg betyr. La deg berøre av kraften i det. La deg forme av det. Søk Han i Ordet og i bønnen, og la lykken fylle deg over å kjenne universets skaper og Frelser. Det er ingenting på denne jorden som kan gi deg lykke utenom Jesus Kristus. Det er ingenting, så vi kan enten bruke hele livet vårt på å lete etter noe som ikke eksisterer, eller å gripe det som har blitt lagt forran oss av Jesus. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar