søndag 22. februar 2015

Gudsfrykt i 2015

Frykter jeg Gud? Dette spørsmålet stilte jeg meg selv, og siden har jeg ønsket å finne ut av om jeg gjør det eller ikke. Gudsfrykt er ikke øverst på talemanuskripter på de fleste prekenstoler i dag, men noe man absolutt må finne mer ut av.
Gud er hellig, rettferdig og kjærlig. Hans første prioritering er ikke først og fremst oss, men sitt eget navn og sin egen ære. (salme 31,4, Jesaja 48,9, Esekiel 20,9 1 Joh, Salme 7,12)

Gudsfrykt er å frykte Gud, ha respekt for Gud og innordne seg etter Han, og ikke innordne Gud etter seg selv. Er Gud Herre i ditt liv, eller er du herre over Gud som har fått en rolle i ditt liv?I Salomos ordspråk står det at frykt for Herren er begynnelsen til all kunnskap.
I det greske ordet for tro, "pistis", ligger det flere forskjellige dimensjoner. I den norske betydningen av tro, ligger det mye abstrakt og svevende. Jeg tror jeg skal det, jeg tror det blir fint vær i morgen, jeg tror det.


I den antikke greske betydningen av ordet tro, "pistis", ligger det en dimensjon av å stole på, være trofast mot, innordne seg etter, handle på. Pistis er et aktivt ord. En paralell til gudsfrykt i det gamle testamentet.

Jesajas møte med Gud. 
I Jesaja kapittel seks kan vi lese om profetens møte med Gud. Han faller med ansiktet til jorden, og er sikker på at det er ute med han. Hvorfor? Han var en uren mann i et urent folk med urene lepper. I møte med Guds hellighet var det ute med han. Hva skjedde?

"Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. 7 Med den rørte han ved munnen min og sa:
          «Se, denne har rørt ved leppene dine.
          Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.»" (v 6-7) 

Jesaja opplever å bli forsonet med Gud. Han opplever Guds nåde, etter å ha opplevd Guds herlighet. (Glory) 
Etter dette møtet med Gud blir livet til Jesaja snudd på hodet. Han var ikke den mannen han en gang var. I versene som følger spør Gud Hvem skal jeg sende, hvem vil gå for oss? Da svarer Jesaja: Send meg! (v 8 ff.) 

Guds suverenitet og hellighet i 2015
I 2015 tror jeg at Gud er fortsatt like suveren, hellig, rettferdig og kjærlig som han var, er, og kommer til å være. 
Jeg tror at gudsfrykt i dag handler om å innordne seg etter Gud, og ikke innordne Gud etter vår vilje. Det handler om å la visjonen for våre liv være å leve for å spre Guds ære over hele hans jord for Hans navns skyld. Det handler om å leve i rettferdiggjørelsen vi har i Jesus, og ikke i vår egen rettferdighet. Ansikt til ansikt med den korsfestede Jesus, er det bare igjennom troen på Jesus Kristus at vi er rettferdiggjort, frelst, helliget og utrustet til å leve et liv i hellighet til Guds ære til Han kommer tilbake og frelser oss fra nærværet til synd. 
Paulus sa at han ikke ville vite av noe annet en Kristus og Han korsfestet. ( 1 kor 2,2)
Han sa også at han ikke vil, eller kan, skryte av noe annet en Kristi kors. ( Gal 6,4) 
Vi kan ikke kalle oss en kirke etter Guds vilje, og samtidig velsigne det som Gud klart ut sier er synd. Det er hovmodig og sterkt i mot Herren. Når kirken velsigner det Gud hater, er den frafallen, og ikke Guds kirke i utgangspunktet. Når vi prater mer om livsmestring og diverse enn Kristus og korset, er vi på ville veier, og vi må vende om tilbake til Jesus.  

La oss være enfoldige som barn, og sette vår tillit fullt og helt til Herren Jesus Kristus og hans død på korset. Må vi vende om fra våre synder, og stole fullt og helt på Jesus, aktiv, med våre liv, og la gudsfrykt og tro være noe som viser seg i praksis i våre liv. Nåde over nåde! Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar