lørdag 2. mai 2015

Bonhoeffer om fellesskap

Dietrich Bonhoeffer har en knallgod bok om fellesskap og bønn! Boka heter nettop det, fellesskap og bønn! Her er et lite utdrag:

"Den som vil ha noe mer enn det Kristus har grunnlagt mellom oss, han ønsker ikke et kristent fellesskap. Han søker etter en eller annen ekstraordinær fellesskapsopplevelse som han ikke får noe annet sted, og bærer uklare og urene ønsker med seg inn i det kristne fellesskapet. Nettopp dette er den aller farligste trusel mot det kristne fellesskapet, som regel allerede fra begynnelsen av. Den indre forgiftningen skjer ved å forveksle kristent brorskap med et ønskebilde av et fromt fellesskap. Det er å blande sammen det fromme hjertes naturlige lengsel etter fellesskap med det kristne brorskaps åndelige virkelighet. For det kristne brorskap kommer det an på at dette fra begynnelsen er tydelig: For det første; kristent brorskap er ikke noe ideal, men en guddommelig virkelighet. For det andre: kristent brorskap er en åndelig (pneumatisk) og ikke en menneskelig (psykisk) virkelighet.Utallige ganger er et helt kristent fellesskap gått i stykker fordi det levde ut fra et ønskebilde. Nettop den dedikerte kristne, som for første gang er kommet inn i et kristent livsfellesskap, vil ta med seg og arbeide for et helt bestemt bilde av det kristne fellesskapet. Men det er Guds nåde som raskt ødelegger alle slike drømmer. Den store skuffelsen over de andre, over de kristne i alminnelighet og, hvis det går godt, over oss selv, må overvelde oss, likeså sikkert som Gud vil føre oss til erkjennelse av ekte kristent fellesskap. Av bare nåde tillater Gud oss ikke at vi endog bare i noen få uker lever i et drømmebilde. Han tillater ikke at vi henngir oss til saliggjørende opplevelser og lykkelige stemninger som kommer over oss som en rus. For Gud er ikke flyktige følelsers Gud, men sannhetens Gud. Først det fellesskapet som opplever den store skuffelsen med mange slags uvennlige og onde holdninger, begynner å være det det skulle være fremfor Gud. Det begynner å gripe i tro etter de løftene som er gitt det. Jo fortere denne skuffelsen kommer over den enkelte og over fellesskapet, desto bedre for begge.Et fellesskap som ikke vil tåle å overleve en slik skuffelse, men holder fast på ønskebildet, må før eller siden gå i stykker. Og når det går i stykker, mister det samtidig for alltid løftet om et kristent fellesskap. Hentet fra side 22-23 i boka fellesskap og bønn, av Dietrich Bonhoeffer. Utgitt på Luther forlag, i 2012.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar