fredag 15. mai 2015

Litt detaljer om Johannesevangeliet

Johannes, disippelen som Jesus hadde kjær. Disippelen som var overbevist om hvor elsket han var av Jesus, og som valgte å følge Han uansett hvor Herren ledet han. Johannes har forfattet fem av bøkene i det nye testamentet. Johannes levde nær Jesus. Johannes plantet sannsynligvis minst syv menigheter, som alle er adressert i åpenbaringsboken. Hvem var denne mannen, som hadde et så innflytelsesrikt liv, at romerne så seg nødt å sende han til en øde øy? Han var kompromissløs i sin overgivelse til Jesus! Han hadde sett Herren, og han så seg aldri tilbake. Han sto igjen ved korset, og fikk ansvaret for å ta vare på Jesu mor.

Johannesevangeliet
Dette evangeliet ble skrevet på slutten av det første århundret. Det særegne med dette evangeliet, er at det skiller seg markant fra de tre andre evangeliene. Johannes inneholder ikke en nattverdscene, og har en helt annen progresjon enn de tre andre evangeliene. Johannes setter et skarpt skille mellom menigheten og verden. (Joh 17,15, 1,5) En dualistisk tone, hvor to riker settes opp mot hverandre, preger evangeliet. Johannesevangeliet har et helt annet tempo en de tre andre. Når man leser for eksempel Markusevangeliet, ser man at ordet "straks", går igjen hele tiden. Jesus og disiplene var på farten! I Johannesevangeliet derimot, ser man at møtene Jesus har med mennesker og grupperinger, blir skildret i lange sammendrag. For eksempel kvinnen med brønnen(Joh 4), Jesus og Nikodemus samtale om natten, (Joh 3). Stridssamtaler mellom Jesus og meningsmotstandere går også igjen. Ofte så skildres disse samtalene for å få frem at Jesus er overlegen i kraft, visdom, og autoritet. Meningsmotstanderne er fariseerne og de skriftlærde. (Joh 6, Joh 10).

I dette evangeliet sier Jesus gjentatte ganger at: "Jeg er verdens lys. Jeg er veien sannheten og livet. Jeg er brødet fra himmelen. Disse "jeg er" setningene er på gresk ego eimi. Dette spiller tilbake på 2. Mosebok 3, hvor Jahve, sier at "Jeg er den Jeg er." (2.Mos 3,14). Man må ikke undervudere hva en jøde for to tusen år siden ville tenkt om en person som sa" Jeg er". Dette ville raskt ført til en anklage om gudsbespottelse.

En fin detalj når Jesus sier at jeg er livets brød, er at Messias, ifølge Mika 5,1, skulle komme fra Betlehem. På hebraisk betyr Betlehem brødbyen. (Bet betyr hus, læhæm betyr brød.)

Tematikken lys og mørke går også igjen i dette temaet. Jeg er(ego eimi) verdens lys, sier Jesus, og i prologen i kapittel en, kommer dette tydelig frem.

Johannesevangeliet tvinger oss til å ta en avgjørelse om vi vil bli født på ny eller ikke. Dets heftige bruk av kontraster som i verden/ikke av verden, lys/mørke, død/liv, bygger opp om dette. Man kan ikke lese Johannes beretning om Jesu liv uten å bli utfordret på en helhjertet omvendelse og etterfølgelse av Herrenes Herre, og Kongenes Konge. Jeg oppfordrer deg til å lese Johannesevangeliet i en sammenhengende lesning, å la deg utfordre.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar