mandag 29. juni 2015

Den daglige tiden med Jesus

Det å bruke daglig tid med Gud, er en byrde for svært mange kristne. Følelsen av å ikke få det til kan gå tungt ut over selvtilliten. Problemet med dette, er at vi som mennesker ofte lager oss en standard for hvor mye som er godt nok. Når så det er gjort, så måler vi vår suksé som kristne etter om vi klarer å opprettholde denne standarden, eller ikke. Dette er utmattende, friheten i Kristus kan i verste fall bli et fengsel som til slutt kollapser. Men da fordi Gud lar det kollapse. Denne introduksjonen er ikke ment for å bekrefte dårlige vanemønster, eller en tanke om at vi ikke trenger å ta tak i vårt personlige forhold med Gud, men mer som en ting å være obs på.

Hva er det flotte med å bruke tid med Gud? Dette spørsmålet er i og for seg latterlig. Det er et privilegium for oss mennesker å ha tilgang på Gud over universets kongetrone, å få audiens hos Han når vi måtte ønske. Dette fordi Jesu blod har renset oss for all synd( 1. Joh 1,7). I Filliperbrevet 4,4-7 står dette nydelige løftet:

"Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus."

Hvordan bærer et tre frukt? Passivt så står det i solen, passivt får det næring fra jorden, og passivt blir det beskjært for å bære mer frukt. På samme måte er det med oss. Når vi disiplinerer oss til å søke Gud i Ordet, bønnen og tilbedelse, stiller vi oss opp i solen, blir gjødslet og beskjært når vi får løftet blikket vårt til vår himmelske Far. 

Samtidig har vi en motstander, Satan, som ønsker å forhindre oss til å ta del i den fantastiske rikdommen vi har i Kristus. Derfor vil det i enkelte perioder være en kamp å be, og søke Gud. Derfor trenger vi det kristne fellesskapet som kan oppmuntre hverandre, og bære hverandre i tykt og tynt. Den Hellige Ånd ber også for oss og gir oss styrke til å vandre på den smale vei. 


Et praktisk tips er å starte med å sette av en halv time hver dag til å lese, be og meditere over Guds ord. Det krever tro å disponere tiden sin slik. Men Jesus selv trakk seg tilbake for å være sammen med sin Far. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar