onsdag 3. juni 2015

Hvis jeg kaller, vil du følge?


I de velkjente versene til apostelen Paulus, leser vi at evangeliet er Guds kraft til frelse ( Rom 1,16).
Hva er evangeliet, og hvilket evangelium var det du begynte å tro på? Bruk litt tid på å svare på dette spørsmålet. Det er ikke sikkert at det er Jesu evangelium. I Norge og de nordiske landene har vi en kristen historie hvor evangeliske-lutherske statskirker har spilt store roller. Navnet lyder svært pent, men er de fortsatt evangelikale?

Hva vil det si å være evangelikalsk? 
Det er ikke lett å sette ord på dette, men jeg tror det dreier seg om å holde opp de gode nyhetene om Jesu offerdød. Det gode som Gud skapte, snudde ryggen til Gud, og syndefallet førte til et fall for menneskeheten og kloden. Konsekvensene av dette er en evig adskillelse fra Gud, hvor vi nå står under Guds hellige sinne/vrede. Fordi det ikke var noen mulighet for oss til å gjøre opp gjelden vår, så lot Jesu seg sende av Gud for å ta Guds vrede på korset. Når Jesu gjorde dette, så var det mulig for Gud å la oss syndere, komme inn under nåden, i stedet for vreden. Gud bekreftet Jesu gjerning og ord med å vekke han opp fra de døde på den tredje dag. Vi lever nå i en mellomtilstand hvor vi venter på Jesu gjenkomst, og det nye Jerusalem hvor synd, ondskap, hor, løgn, homofili, egoisme og avgudsdyrkelse ikke skal eksistere lenger. ( Joh Åp 22,15)

Alle grunnleggende problemer kan føres tilbake til vår Gudsrelasjon. Hvis vi er skapt for å leve i et perfekt fellesskap med Gud, men har forkastet det, så vil ingenting fungere som normalt. Ekteskap vil ikke fungere, samfunnet vil ikke fungere, psyken vil ikke fungere, og hjertet vil ikke fungere. Hvis man ønsker å behandle årsaker i stedet for symptomer, så er det en ting som gjelder: Innrett hele livet, identiteten, hengivelsen og dedikasjonen etter Guds vilje. Hvordan? Gjennom å søke Ham i bønnen og ordet. Omvendelsens vei er å snu seg bort fra sine veier som fører til i verste konsekvens helvete, og velge Jesu vei som fører til fulkomment liv, siden i Ham er livet. ( Joh 15,1-16)

Bibelen
Bibelen er en praktisk bok som består av Guds ord. Den er talt til oss igjennom mennesker inspirert av Den Hellige Ånd, og fungerer som en rettesnor for livet. Tenk på all tiden du bruker med dine venner, en hobby/interesse, sosiale medier, familie, etc. Dette er med på å forme oss på gode og dårlige måter. Man blir det man spiser som knekkebrødreklamen sier. Slik er det med Guds ord også. I Ordet så formes våre tanker og hjerter. Derfor må vi bruke tid hver dag til å være sammen med Gud i Bibelen og bønnen. Da lærer vi Ham og kjenne, og våre hjerter blir forvandler vet at sinnene våre fornyes. ( Rom 12,2) Gud har en vilje med hvordan vi bruker arbeidstiden vår, fritiden vår, hvordan vi velger ektefelle, hvordan vi oppdrar barn, hvordan vi behandler fattige, venner, hvordan vi skal forholde oss til politikk og kriser, og hvordan vi skal forvalte jordisk gods, og hvordan vi skal tilbe. Alt har Gud en mening om som går forran vårs.


Om bibelsyn
Ikke begi deg ut på prosjektet med å fortolke det som står i bibelen slik at det plutselig betyr det motsatte av det som står der. Med å gjøre dette setter du deg mot Herrenes Herre, og Kongenes Konge. Når vi står forran Gud på dommens dag, så er det bedre å si: Jeg er en enkel kvinne/mann, så jeg stolte på alt som sto i bibelen som du gav oss. Istedet for å si: I lys av den franske revolusjon og opplysningstidens idealer, fortolket jeg med historiske perspektiver med rette at du ikke mente det du sa med å ta opp mitt kors og følge deg, og forkynne det evangelium som dine apostler forkynte, vi viderutviklet det til et høyere nivå.
Jeg vil advare sterkt mot å velge alternativ to.


Kjærlighetens vei
I Joh 14,21 står det at den som elsker Jesus, holder Hans bud. Hva er kjærlighet? Definer kjærlighet for deg selv.

1. Kjærlighet er å gjøre gode gjerninger og vise omtanke for mennesker jeg føler en tilknytning til, som jeg har utviklet gode relasjoner til. Kjærlighet er også å gjøre ting som føles rett i hjertet.

2. Kjærlighet er å dø på et kors for mennesker som fortjener å henge der selv.

Igjen er definisjon nummer to rett.
Hvis vi har en egosentrisk kjærlighet, kontra en teosentrisk kjærlighet, kan dette føre til at vi elsker det Gud hater, og hater det Gud elsker. Dette gir seg utslag i våre relasjoner, og våre menigheter.
Er det kjærlighet å ikke kalle en bror til omvendelse? Er det kjærlighet å ha bankkontoen sin full av penger mens mennesker som er skapt i Guds bilde dør dagen lang? Vi må reorientere vår posisjon i forhold til Gud slik at Hans planer er overordnet våre planer i praksis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar