torsdag 16. juli 2015

Jesu gjenkomst

En kjent kristen forkynner sa at den dagen man slutter å forkynne Jesu gjenkomst, da kommer Han. Vi lever i et komfortabelt samfunn her i Norge som passer på oss fra vugge til grav. Vi får gratis helsevesen, skolevesen og høyere utdanning. Vi har en av verdens laveste arbeidsledigheter, og lønningene er såpass høye at vi kan leve et liv som holder en bedre standard enn hva kongene for 200 år siden gjorde. Vi dysses inn i et liv hvor vi sløves ned av de materielle godene, og stadig flere ting fyller opp våre hjem. Jeg hørte en prest si en gang at da han flyttet inn i huset hadde han en varebil, og når har flyttet derfra trengte han en trailer. Ordet fra Skriften kom da til ham hvor det står "Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger". Dette er Jesu ord til oss mer enn noen andre i verden, siden vi lever i et så rikt og velsignet land.


Jesu gjenkomst

Den første ankomsten til Jesus var i ydmykhet og nåde. Han ble født som et lite barn, og ble den minste for oss. Han ga avkall på alt, og ble oss lik (Fil 2,6-11). Han viste oss bildet på den usynlige Gud, og var venn med syndere og tollere, men kalte dem til omvendelse. I Jerusalem gråt han over den syndige byen som slår i hel alle profetene og Guds sendebud ( Matt 23,37). Jesus ble vår yppersteprest, og sonet vår synd og døde i vårt sted, som er et hovedtema for hebreerbrevet.

Jesu annen ankomst er i hellighet og ære. Da kommer Jesus for å utkjempe det store slaget mot Satan, og for å holde dom over denne verden. Da vil døren etter all sannsynlighet være lukket, og tiden ute for å la seg forsone med Gud. Da vil den rene fortsatt være ren, og den urene fortsatt være uren (Åp 22,11). Dette er en realitet som bibelen har satt over våre liv. Jesus kommer snart. Når menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen her på jorden?

Utfordringer i tiden

Bibeltroen forsvinner fra våre land, og bibelbeltet svekkes. Det syndes mot Gud i vårt land dag ut og dag inn, og Hans bud blir stadig brutt. Folk skryter over sin synd, og mange kirker prøver heller å være søkervennlige, enn å forkynne Jesu kors. Lovverket vårt blir stadig mer ugudelig, og i USA har de nettop vedtatt en lov som legger tilrette for homofilt samliv i hver stat i USA. Vi i vesten beveger oss over fra nåden til vreden, og da er det stor sannsynlighet for at Gud vil sende dom over oss.

Vi som kristne må vende oss tilbake til den første kjærligheten, og vokse i nestekjærlighet og sannhet.  Vi må være rike på gode gjerninger, så alle mennesker kan merke at vi er vennlige og har Jesus som Herre, og ikke en imponerende selvrettferdig teologisk system som Herre. Hver dag er en ny sjanse for oss som Jesu menighet til å leve hellig, og rope ut de gode nyhetene om at frelse finnes i Jesus. Det er ikke tiden for å vanne ut evangeliet og ikke tørre å holde fast på at Guds ord, er Guds ord.

Tegn

IS herjer i midtøsten, økonomien går dårlig, de kristne samfunnene vender seg bort fra Gud, og sannheten er blitt relativisert og forsvunnet ut i ingenting. Kirken gir slipp på sin bekjennelse, og det frigjørende evangeliet blir ikke forkynt lenger. Kirker er mer opptatt av materielle bygninger og innhold på gudstjenestene, enn å oppdra folk i hellighet og nestekjærlighet i en total overgivelse til Kongenes Konge og Herrenes Herre. Sammfunnsinstitusjoner er i oppløsning, og mennesker lever stadig mer isolerte liv forran en skjerm i stedet for å være med hverandre. Vi må ikke sove, vi må ikke sove. Det krever stor tro og følge Jesus i dag. Det krever stor tro og elske sin neste, våge å forkynne evangeliet, ikke være med på den materielle dansen, og ikke la være å be.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar