torsdag 30. juli 2015

Melk og fast føde- tro på Gud

I forrige blogginnlegg leste studerte vi omvendelse fra døde gjerninger kort sammen, og vi er nå kommet videre til tro på Gud.

Ordet tro er et utslitt ord i vårt språk, og det er med modernismens idealer og naturvitenskapens fremvekst blitt et ord som for folk flest betyr noe i samme gate som synsing. " Jeg tror det blir fint vær", " Jeg tror jeg vet hvor det er", " Jeg tror jeg skal dit i morgen", etc. Hvis denne holdningen, som på sitt beste ikke inneholder mer en kanskje, smitter over på en kristens forståelse av hva tro er, så er ting litt ille.

Tro som tillit

Det greske ordet for tro er pistis. Dette ordet er noe aktivt. Med det menes det at det er noe som legger grunnvollen for hva man aktivt handler ut fra. På bakgrunn av min tro, så handler jeg slik. Pistis har også meningsinnholdet til tillit. Jeg tror på Gud, kan man også i praktisk forstand oversette med at "jeg stoler på Gud". Når bibelen kaller til tro, så kallen den til et tillitsforhold til Gud. Abraham blir kalt for troens far, nettop fordi han grunnet en åpenbaring fra Gud, forlot alt det kjente for å vandre på en ukjent vei. Det eneste han hadde å lene seg på, var Guds åpenbaring og talte ord til han. Dette er selve trosforbildet vårt i bibelen. ( Studer Abraham i 1. Mosebok for en grundig forståelse av hva tro er i bibelsk forstand). I hebreerne 11 har vi også en rekke forbilder på hva tro er.

Praktiske konsekvenser av tro

- Hvordan ser du på bibelen? Er det et tankesett og noen svevende ord, eller tror du at det er
  Guds talte ord til deg i dag? Når du så leser noe i bibelen, vil du pistis, eller synse? Tror du at
  hvis du og bibelen er uenige om noe, så er Guds åpenbarte ord større autoritet enn deg selv?
  Hvis ikke så står man i fare for å heve seg selv til Guds nivå, og komme under samme dom som
  Djevelen. Hovmod/ Stolthet står for fall.

- Livet ditt. Er livet ditt i en kurs som er satt ut fra hva bibelen sier om hvordan du skal leve, eller
   innretter du deg etter hvordan kirken din, kulturen din, samfunnet ditt og dine egne lyster forteller
   deg at du skal leve? Bibelen er en konkret bok, og vi skal kunne argumentere for livsvalg ut fra de
   røde linjene i boken. Dette dreier seg fra alt fra penger til fritid, til familieliv, barneoppdragelse,              
   ekteskap med mer.

- Gudsforholdet. Tror du at du ved Kristus er blitt forsonet med Gud, og blitt Guds barn, og fått
   arverett i himmelen sammen med Jesus? Tror du, slik som i Lukas 15, at Gud møter din
   omvendelse slik som faren møter den bortkomne sønnen? Tror du at gleden i Herren, (Fil 4,4-7)
   er en større glede en hva verden kan gi deg? Tror du at det å be, lese bibelen, være med de fattige,
   evangelisering, ledelse av Den Hellige Ånd med mer er det sanne livet ( Joh 14,6)? Tror du at du
   blir rettferdiggjort gjennom tro, og at Jesu død på korset var en stedfortredende død for deg? Der
   drakk Han vredens beger, og led seg gjennom helvetes straff i ditt sted, for så å gi deg del i all
   sin rikdom.

Paulus og Jakob

Paulus skriver mye om tro i Romerbrevet, men det viktige er å huske at tro er noe man handler ut fra, og innretter livet sitt etter. Dette er noe som er synlig i livet om man tror eller ikke. Den Hellige Ånd er mektig og kraftig. Den er merket på at vi er frelst. I Jakobs brev leser vi også at en tro uten gjerninger, er en død tro( Jak 2,14-26).

La oss derfor tenke gjennom våre liv, og vår tro, og jage etter den store gleden, friheten og rikdommen som finnes i Jesus!

har du spørsmål eller tanker? Kommenter gjerne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar