mandag 27. juli 2015

Melk og fast føde

Små barn som kommer til verden, er helt avhengige av den næringsrike og sunne morsmelken. Den består av samtlige næringsstoffer og mineraler, samt energi som barnet trenger for å vokse seg stor or sterk. Det er en kjent sak at barn som får morsmelk til de er et år, får bedre helse enn de som får til de er et halvt år. Helsefordelene er også synlige i forhold til barn som får morsmelkerstatning i stedet for vanlig morsmelk. Jeg skal i den kommende tid skrive noen refleksjoner om grunnvollen som er nevnt i Hebreerbrevet 6,1-3.

Nyfødte kristne

I Hebreerbrevet 6,1-3 skriver forfatteren følgende:

Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,  med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.  Slik skal vi gå videre, om Gud vil( Bibelselskapet 2011). 

Dette avsnittet må leses i tett sammenheng med kapittelet før, i og med at argumentasjonen bygger på det forrige kapitlet. Samtidig må det også leses i sammenheng med det som kommer etter, og boken i sin helhet. 


Her blir vi presentert for seks ulike temaer som blir sett på som grunnvollen, eller god, morsmelk, som det står i kapittelet før (Hebr 5,11-14). Hvis morsmelken, eller grunnvollen uteblir, står bordet dekket for frafall. Det blir ikke lange teologiske utlegninger, men jeg oppfordrer til videre selvstudium rundt emnet. 

Omvendelse

Det første som nevnes er omvendelse fra døde gjerninger. I romerne 6,23 leser vi at syndens lønn er døden. Gjerninger som baseres på synd, er da døde gjerninger, fordi de fører til død. Omvendelse er å snu seg 180 grader rundt med Den Hellige Ånds hjelp, for så å vandre en totalt motsatt retning enn det vi har gjort tidligere. Omvendelsen er selve starten på relasjonen til Gud, for Gud er hellig, og mektig til å skape noe nytt i oss. Man hører det er sagt at man høster det man sår. Hva går du og tenker på om dagene? Hva er det du lengter mest etter her i livet? Hva er det du prioriterer høyest når du skal planlegge uken som kommer? Hva målene du setter deg i livet? Er disse orientert etter å bli rikere på den store gleden i Kristus, eller er målene døde gjerninger som ikke fører til noe i seg selv? 

Det er riktig å ransake seg, fordi Djevelens forførelser kommer smygende. I C.S Lewis´ kjente bok, som på norsk heter "Djevelen dypper pennen", er det ikke de store, skumle demonene som er sukserike, men de små listige lastene. 

Omvendelse er å gå til korset, for så å gå igjennom det og inn i noe nytt. Paulus skriver i sine kjente vers at "Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg..." (Gal 2,19-20).

Omvendelse er å takke nei til livet slik vi kjenner det, for så å oppgi det å la Kristus bli hele vårt liv. Omvendelse er å si nei til synd og døde gjerninger, for å ønske å leve et hellig liv ved Den Hellige Ånds hjelp. 

Konklusjon

Vi har nå sett kort på temaet omvendelse fra døde gjerninger, og det representerer det første i grunnvollen, eller "kjelleren". Dette er et av vitaminene i morsmelken som er helt fundamentalt. 


Kommentarer eller spørsmål til det du leste? Kommenter gjerne, eller send en e-post til tageemilgood@gmail.com 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar