mandag 14. september 2015

Melk og fast føde- håndspåleggelse

I hverdagen legger vi hendene på hverandre når vi viser omsorg og nærhet. Det er godt når noen legger hånden på skulderen vår, og sier: "jeg er glad i deg". Ellers så kan kanskje noen ha negative tanker om håndspåleggelse, og tenker da på voldelige handlinger. Det er et fremmed ord som ikke blir brukt i dagligtalen, men i Hebreerne 6,1-3 brukes dette som en grunnleggende ting for en kristens tro og kjeller. Hva er håndspåleggelsen, og hvordan er den blitt forstått?

Høykirkelige kretser

I de høykirkelige kretsene ( kirker med stort fokus på ritualer, liturgikk, estetikk og formuleringer) som Den Norske Kirke, Den Katolske Kirke og de ortodokse kirkene, er håndspåleggelsen forstått som den ubrutte kjeden mellom Peter, og biskoper/prester i dag. Denne linjen kalles på fint for den apostoliske suksesjon. Ingen av disse kirkesamfunnene ønsker å "bryte" med den uavbrutte linjen med håndspåleggelse tilbake til Peter. Hver gang en prest blir ordinert i DNK, legger biskopene og andre, hendene på kandidaten, så blir den ordinert. I DKK ( Den katolske kirke) et dette faktisk er sakrament.

Men hvordan skal vi forstå håndspåleggelsen som noe som angår den ordinære troende i sitt hverdagsliv? Hva av verdi ligger egentlig i håndspåleggelsen, og hvordan skal den praktiseres i dag?


Om håndspåleggelsen

Det er ikke lett å vite hva meningsinnholdet i dette ordet er for noe. I apostlenes gjerninger opplevde mange å motta Den Hellige Ånd, når apostlene la hendene på dem ( Apg 8; 19,6). Vi ser også at før Paulus og Barnabas dro ut på misjonsreise fra Antiokia, la menigheten hendene på dem ( Apg 13,3).
Vi ser av disse to eksemplene at noen fikk Den Hellige Ånd hvor håndspåleggelsen var til stede, og noen ble utsendt av en menighet til et oppdrag med håndspåleggelsen til stede.


Verdien av håndspåleggelsen og praksis i dag

Det ser ut til at håndspåleggelsen er sentral når man får Den Hellige Ånd hos enkelte, samtidig som det ikke alltid er slik at Den kommer bare gjennom det. Det er vanskelig å systematisere rollen dens i forhold til Den Hellige Ånd. Men for mange er mottakelsen knyttet til håndspåleggelse. Videre så kan menigheten og de eldste legge hendene på enkeltmennesker i den, som skal utføre en tjeneste. Dette gir en sterk fellesskapsfølelse av at menigheten gjør noe sammen, og sender noen på vegne av seg selv, som igjen er send av Jesus.


Refleksjoner

Håndspåleggelsen er noe som tilhører den enkelte troende, og er svært viktig. Jeg oppmuntrer til å sjekke mitt budskap på bibelen, for å se om du er enig i mine refleksjoner. Hvis ikke tar jeg gjerne mot dine tanker. Videre så oppmuntrer jeg til en dypere studiet av denne viktige delen av troslivet vårt, da det bringer Gud ære å innordne hele livet sitt etter Ham.