søndag 4. oktober 2015

Melk eller fast føde- Oppstandelsen

Oppstandelsen

Jesus lever! Brungende lød det fra kvinnenes røst da de fortalte de sjokkerende nyhetene til disiplene: Han lever! Jesus lever! Graven er tom! Hva var det som skjedde, tenkte disiplene? Peter og Johannes løp opp til graven, omtrent på instinkt: Der var den! Graven, steinen flyttet, og den var… tom!

            Oppstandelsen fra de døde er fundamental i vår tro. Hvis ikke Jesus stod opp, ville vi ha vært de største idiotene i denne verden. Hvorfor? Kunne du ha fortsatt å tro på Jesus som verdens frelser, selv om Han ikke stod opp fra de døde? Tenk litt på det. Hvilket dypt mysterium er det som ligger i den?

            La oss forsøke å trenge dypere inn i denne hendelsen og hva det betyr. Oppstandelsen er de gode nyhetene om at Jesus er verdens frelser! Hvordan da? Syndens lønn er døden ( Rom 6,23). Det er dommen som henger over oss alle. Da Jesus ble ofret som et slaktoffer for våre synder, og ble objektet for Guds intense vrede over synd, endte det med at Jesus døde. En dag. To dager. Tre dager. Så stod han opp. Døden kunne ikke holde på Ham, fordi den hadde ikke noe juridisk krav på Ham. På grunn av at Jesus var uten synd, kunne Han ikke være i dødens varetekt. Noen vil innvende; Han tok på seg vår synd, er han ikke da en synder som fortjener å dø som alle andre? Nei, for det å ta på seg andres synder, med dens tilhørende konsekvenser, er ikke en synd i seg selv, snarere tvert imot! Derfor kan ikke døden holde på Ham! Gud bekrefter Jesu syndfrihet ved å reise Ham opp. Gud bekrefter at Jesus er den lovede Messias, eller verdens frelser om du vil. Man kan være så frimodig at Gud måtte oppreise Jesus fra de døde, for å vedlikeholde universet og dets grunnregler. Man kan kalle det en ”naturlov” at døden ikke kan holde på syndfrie personer.
           
            Hva betyr dette for meg, da? Det betyr at når Kristus har sonet vår dom, og tatt vår straff, så betyr det at i Jesus skal vi få del i oppstandelsen fra de døde på dommedag. Da kan vi stå ”ren og rettferdig, himmelen verdig”, fordi Jesus står i vårt sted i Guds øyne. For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. På grunn av Jesu gjerning, kan vi stå rene fremfor Gud. På grunn av Jesu liv, blir vi rettferdige. Ved vår tro på Jesus, får vi del i Jesu liv, og Gud kan rettmessig si at straffen er sonet, fordi Jesus gjorde det i vårt sted.

            Ikke nok med det, men vi får også identitet som Guds barn ( Rom 8), og vi får del i den arven som er lovet til Jesus. Med andre ord: Vi har en ufattelig rikdom i Jesus som ikke verden kan ta ifra oss. Som Augustin sier i sin bok ”Guds by”: En kristen kan ikke si at han mister alt. Har han mistet Jesus? Hvis ikke har han ikke mistet noen ting.”


Vær frimodige, søsken, Jesus lever!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar