mandag 16. november 2015

De er profeter

I dette innlegget skal vi se kort på profetene i det gamle testamentet. Målet er å gi et oversiktsbilde, mer enn en detaljstudie av hver profet. De hadde mange funksjoner, og var et talerør for Gud til folket. Dette er ikke en utfyllende introduksjon til temaet, men her skrapes bare så vidt i overflaten.

I det gamle testamentet var det mange profeter. Profet er et ord som er fremmed for oss på norsk. En profet var en som hørte fra Gud, og talte på vegne av Gud til folket, eller kongen. De advarte mot dom, kommende vrede hvis folket forlot Guds vei, og de talte om Guds pakt og legedom hvis folket vendte om til Herren (Hoseaboken). De utførte profetiske handlinger. Les for eksempel de første kapitlene i Esekiel. Profetene var også voktere. De var forbedere, og bad på vegne av folket sitt.


1. Hørte fra Gud og talte (1. Sam 3).
2. Advarte mot kommende vrede( Jes 13,9).
3. Forkynte håp og legedom ved omvendelse ( Hosea).
4. Utførte symbolhandlinger, tegn og under (1. Kong 17).
5. De var voktere.
6. De var forbedere (2. Mos 2,18).
7. Mange vet vi var i profetflokker og hadde disipler( 2. kong 4).
8. Mange av dem fastet (2. Mos 24,18; 5. Mos 9,11)
9. Profeterte om hva som skulle skje i fremtiden (Jes 52-53) (Obadja).


I det gamle testamentet finner vi også mange profeter til avguder. Det beste eksempelet på det, er gjerne Elia på Karmel i kamp mot 400 Baalprofeter (1. Kong 18).
De hadde ofte en særegen livsstil, og brukte mye tid på øde steder.
Gud gjorde ikke noe uten å advare sitt folk gjennom profetene. Før dom og ødeleggelse så advarte Gud dem gjennom sine talsmenn. Dette ser vi før Israel ble ført i eksil. Problemet var at de ofte var i mindretall, og at folket ikke hørte på dem. Dette er en tankevekker for oss. Gud er nådig. I alle situasjoner og alt som skjer så har han mennesker som taler på vegne av Gud med et profetisk budskap. Han har også gitt oss bibelen som taler profetisk til oss på vegne av Gud med en åpenbaring av hvem Han er. Gud lar ikke sitt folk være i uvisshet.Jeg håper at dette har vekket interessen din for disse Guds menn og kvinner i det gamle testamentet, og inspirert til å søke Gud først av alt (Matt 6,33).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar