torsdag 19. november 2015

De er profeter 2

Nå skal gi et kort oversiktbilde over profetene i det nye testamentet. Jeg kommer ikke til å presentere alle, men dele noen tanker og refleksjoner jeg har rundt noen av dem. 


I det nye testamentet har vi også profeter. Både kvinner og menn. I Lukas 2 hører vi om Anna ( navnet betyr nåde) i tempelet (v. 36 ff) som holdt til i tempelet i bønn og faste dag og natt. Da hun fikk se Jesus fortalte hun om barnet til alle som ventet på frihet for Israel.

Døperen Johannes levde i ørkenen og avsto fra vin og sterk drikke. Han var på mange måter en nasireer. Det er en person som har avlagt løfte til Gud (4 Mos 6). Johannes levde i ødemarken helt til han skulle tre frem for Israel i sin tjeneste. Gud forsørget han med mat og drikke, han var en profet som skulle gjøre Herrens veier rette ( Luk 3,4-6). Johannes forkynte omvendelse, og store folkemengder strømmet ut til Jordanelven for å la seg døpe av ham. Jesus lot seg også døpe av ham ( Luk 3,21-22). Han endte opp med å bli drept (Mark 6,14-29). 

Johannes ble sendt til Patmos. Han var forhatt av det romerske imperiet og ble stuet bort på en øde øy i middelhavet sammen med noen andre kriminelle. Han var hyrde for i alle fall syv menigheter inne på fastlandet, men nå var de adskilt. På denne øde øyen, eller ørkenen om du vil, så fikk Johannes et av de viktigste budskapene om fremtiden som vi har tilgjengelig i NT. Han fikk se enorme ting, og et alarmerende tindrende klart budskap til menighetene om å leve til Guds behag. Han fikk en åpenbaring av Jesus Kristus ( Åp 1,1). De siste ordene til Jesus var ikke dem Han sa før han gikk opp til himmelen, men: Så sa han til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. 
    12 Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
   
 14 Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. 15 Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.
   
 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.» 17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.
   
 18 Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. 19 Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.
   
 20 Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.»
        Amen. Kom, Herre Jesus!
   
 21 Herren Jesu nåde være med alle! ( Bibelselskapet 2011, Åp 22,10-20)


La oss foreta en liten oppsummering av de få profetene vi har sett på i det nye testamentet:

1. De brukte mye tid på øde steder.
2. De brukte mye tid i bønn.
3. De kom med budskap fra himmelen.
4. De fryktet ikke å dele det de hadde fått hverken av godt eller ondt.
5. Gud taler blant annet til sin menighet igjennom mennesker.

Dette er ikke en fullstendig oversikt, bare en liten skrape i overflaten. Dette utfordrer oss til å trekke oss tilbake til øde steder for å søke Gud i stillhet og bønn slik som Jesus også hadde for vane. Begynn i morgen med å sette av tid til Herrenes Herre og Kongenes Konge. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar