søndag 24. januar 2016

Følg meg - "Men Jesus, jeg skal bare..."

Lukasevangeliet er skrevet til Teofilos. Hvem han var, vet vi ikke sikkert. Man kan anta at han er en rik mann, siden han hadde råd til å finansiere et bokverk over to bind; Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger. Dette evangeliet trekker frem Guds kjærlighet til de svake og utstøtte på, og kommer med beskrivelser av hva etterfølgelse innebærer. Dette gjør selvsagt alle evangeliene, men det er snakk om nyanser.

Lukas var en lege, som var i reisefølge med Paulus. Dette vet vi fordi han av kirkefedrene blir satt som forfatter av dette evangeliet, og at flere steder i Apostlenes Gjerninger endres synsvinkelen fra "De", til "Vi" (Apg 20,6). Språket i dette evangeliet, er det mest sofistikerte. Dette tyder på at Lukas var høyt utdannet. I dette evangeliet utfordres blant annet de rike på deres forhold til penger. Etterfølgelsen blir polarisert; enten-eller. 


Lukas 9,57-60

"Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.»
   
Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.»  Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»Denne teksten står i en sammenheng hvor det skjer mye. Kapitlene foran holder et høyt tempo, med helbredelser, tale, diskusjoner, stedsforflyttelser m.m. Hvis du ser bare på kapittel 9, så ser du hvor mye som skjer bare der. La oss se vers for vers på hva denne Jesus sier oss i denne teksten.

Mens de gikk der på veien, var den en som sa til ham: "Jeg vil følge deg hvor enn du går". Dette er en påstand som ligner på den rike mannen i Lukas 18. Ingen kan følge Jesus, uten at han blir kalt av Jesus. Vi er ikke verdige å følge Jesus før Han kaller oss til å gjøre det. Mannens selvrettferdige påstand klinger av den vi hører fra Peter da han svikter Jesus når det gjaldt som mest.
Jesus svarte:"Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på." Hva betyr dette? For meg er det gåtefullt, og min tolkning vil være mangelfull. Kom gjerne med innspill på hva du tror her. Men fra teksten kommer det frem at rever og fugler har tilfluktssteder, men ikke Menneskesønnen. 
Han sa til en annen:"Følg meg!" Men mannen svarte "Herre, la meg først gå hjem og begrave min far." Jesus stiller et spørsmål i imperativ. Det innbyr ikke til diskusjon. Mannen svarer, som vi mennesker ofte gjør, med en unnskylding og et løfte om fremtidig innfrielse. Noen som kjenner seg igjen? Når Herrenes Herre og Kongenes Konge befaler deg om noe, så skal du være lydig( Joh 14,21). Til og med en så "from" unnskyldning som å begrave sin far, kommer til kort. Mannen setter seg over Jesu ord og befaling.
Da sa Jesus til ham: "La de døde begrave sine døde, men gå du avsted og forkynn Guds rike." Her spissformulerer Jesus svaret sitt, og sier at de døde kan begrave sine døde. I Joh 14,6 sier Jesus at Han er veien, sannheten og livet. Utenfor Ham finnes ikke noe liv. Derfor er man som en død, hvis man ikke vil være med Jesus. Igjen stiller Jesus et imperativ til ham, men hvordan han responderer på det, får vi ikke vite. 


Dette er del en av to deler om etterfølgelse. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar