tirsdag 12. januar 2016

Har du hørt de gode nyhetene?

Når vi får gode nyheter, strømmer det en glede gjennom kroppen, og vi kjenner på takknemlighet. Jeg håper at du har hatt slike gode stunder å tenke tilbake på, og at du noenlunde kan fremkalle de opplevelsene. Evangeliet er de gode nyhetene om Jesus, og hva er vel en bedre måte å starte året på, en å grunne på dette. Jesus døde for meg fordi Han elsker meg.

Jesus er verdens frelser. Han kom for å frelse oss og ta straffen for våre synder. Gjeldsbrevet ble slettet da han døde for oss. Når vi innser at straffen for synder er en evighet i helvete, henger alvoret tungt over oss. Vi kan ikke innse hvor store konsekvenser våre synder har. Vi trengte en frelser som kunne utfri oss, og det var nettop det Jesus kom for å gjøre. På korset lot Gud sin vrede ramme ham, den vreden som egentlig var berettiget oss. Takk Jesus for din kjærlighet og nåde at du ville dø og bli straffet i vårt sted! (Rom 5,8).

Å tvile på holdbarheten til noe, er ikke gøy. Hvis jeg tvilte på om isen var tykk nok når jeg gikk ut på vannet, ville jeg vært i stadig angst. Tenk hvis den knekker. Hva med å hoppe i fallskjerm å ikke vite om den fungerer? Som frelste kristne, trenger vi ikke tvile på om Hans frelsesverk holder. Da Jesus ble reist opp fra de døde, ble det bekreftet. Døden kunne ikke holde en som ikke hadde syndet. Jesus overvant døden.

Når vi omvender oss og setter vår tillit til Jesus, så kan vi hvile i at vi er gode nok fordi Han er god nok. Når et sonoffer for synd ofres, er det ikke personen det ofres for som må være perfekt, men det som ofres.

"Vi gikk oss alle vill som sauer, hver gikk sin egen vei.
   Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham" ( Jesaja 53,6).1 kommentar: