torsdag 4. februar 2016

Hvilken vei skal jeg ta?

I forrige innlegg så vi på Lukas 9,57-60. Dette er en fortsettelse hvor vi skal ta for oss de siste to versene. Vi skal se på hva som står her, og dets betydning for oss i dag.

Lukas 9,60-62

"Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»"

Det var en annen som sa:" Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme". Igjen ser vi en person som sier at han vil følge Jesus, uten å være kalt på av ham. I samme åndedrag så presenterer personen et men, som vi så ofte gjør. Når vi kommer med ordet men, viser vi at vår oppriktighet har falt i grus. "Jeg skal gjøre det i morgen, men jeg skal bare ... men bare hvis".
Det å si farvel til dem der hjemme, lyder tross alt som en meget god grunn i våre øyne. Er det så mye å be om? Mannen er splittet mellom familien, og det å følge Jesus. Vi må ha etterfølgelsen i tankene våre når vi leser disse versene.
Men Jesus svarte:"Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike." Jesus kommer her med en metafor fra jordbruket. Når man pløyer en åker må man se rett fram for å få rette furer. I GT har vi historien om hva som skjedde med Lots hustru da hun så seg tilbake til Sodoma. Hun ble til en saltstøtte. 1. Mosebok vers 26 lyder: "Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte.

Avsluttende refleksjoner
Stilt ovenfor Jesus har vi to valg. Følge ham, eller ikke. Etterfølgelsen innebærer alt vi er, har og gjør. Det er med et ydmykt hjerte jeg skriver dette, og utfordringen går mest av alt til meg selv. Risikoen med å se seg tilbake er så alvorlig at Jesus måtte avvise det kontant. Ikke etterlate noe tvil. Han husker hva som skjedde med Lots kone. Han husker hva som skjedde med Salomo på slutten av livet da han begynte å dyrke avguder. Han husker hva som skjedde med Israelittene i ørkenen når de ville tilbake til Egypt. Han vet hva som kan skje oss hvis vi stadig kikker oss tilbake, og kommer med men. I ytterste konsekvens helvete hvis man ikke omvender seg, og lar Jesus være den som leder oss.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar