lørdag 30. april 2016

Den kristnes karrierestige

Den amerikanske drømmen handler om å gjøre en million ut av en dollar. Slå seg opp gjennom hardt arbeid, for å vinne et liv i rikdom og ære. Dette er et ideal som nok ligger latent i oss alle. Vi vil ha litt mer enn det vi har nå. Velstand og status er forlokkende. Opprøret i 1. Mosebok 3 peker kanskje på roten til det hele; vi ønsker å være en gud og ikke et menneske.


Diakoni
Diakoni kommer av det greske ordet diakonos, som betyr tjener. Det diakonale arbeidet går ut på å løfte mennesker gjennom å tjene dem. Kontrasten til karrierejaget blir tydelig i Matteusevangeliet 20,20-28hvor Jesus sier dette:


" Da kom Sebedeus-sønnenes mor til ham sammen med begge sønnene, kastet seg ned for ham og ville be ham om noe. «Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun svarte: «Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» Men Jesus sa: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?» «Det kan vi», svarte de. Han sa: «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min Far har gjort i stand for.» Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»


I teksten ser vi at det er moren til Sebedeussønnene som kommer til Jesus; hun spør om de kan få hedersplassene i kongerikets hans. Motivasjonen hennes kan ha vært å sikre sønnene en avkastning på sin investering. Vi hører også at de ti andre disiplene blir sinte når de hørte Sebedeussønnenes samtale med Jesus. Hele denne noenlunde komisk gjenkjennbare situasjonen kumilerer i en radikal utfordring; den som vil være stor skal være alles slave. 


Den amerikanske drømmen blir for oss snudd på hodet. Hvordan gjøre en dollar til en million blir til hvordan ære Gud med hele sitt liv, og alt Han har gitt oss. Vinne et liv i rikdom og ære blir til hvordan fatte og begripe den rikdommen vi har i Kristus, og hvordan vi kan ære Gud i et og alt. 
Meg, meg, meg blir tid Deg, Deg, Deg Herre! Det hele fordi vi med Karl Barth kan si" Jesus loves me, this I know; because the bible tells me so". 


I neste innlegg skal vi se på om gode gjerninger er evangeliet eller ikke. Gud velsigne deg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar