lørdag 23. april 2016

Maktmisbruk i kristne organisasjoner og menigheter

Media har satt et sterkt søkelys på lederskap i kristne organisasjoner. VGTV har produsert en serie som heter Frelst, hvor et tidligere medlem av Jesus Revolution Army forteller om sin tid der, og møte med det hun opplever som et autoritært og manipulerende lederskap. NRK kjørte i kjølvannet av dette en debatt, hvor Anders Torp pratet med sin far. Videre har dagsavisen Dagen berettet om noen menneskers erfaringer med det de opplever som et lukket miljø i Sentermenigheten i Asker. I dette innlegget skal jeg gi en kort kommentar ved å se på maktrelasjoner og idealet med tjenende lederskap.


Lederskap og makt
Vi har alle vært usikre, og kjent en klump magen. Å bli likt er noe mange av oss naturlig ønsker. Ved å bekrefte de verdiene som løftes høyt i et miljø, stiger man av og til i status. Når man kritiserer verdiene derimot; kan det gå motsatt. Maktkamper kan ha gode vekstforhold i slike omgivelser. Når lederskapet spiller på disse strengene bevisst, begynner det å bli sekterisk og farlig. Immanuel Kant sa at man ikke kan redusere mennesket til et middel. Da er de bare brikker i en plan, og det bryter med menneskeverdet vårt. Dette er en god kjøreregel å huske på for kristne ledere også.


Tjenende lederskap
Jesus viste oss hvordan vi skal være ovenfor hverandre. Dette er noe vi ikke klarer, og vi må derfor leve i en daglig omvendelse. Jesus valgte å ta på seg en tjeners skikkelse for vår skyld. Han gav avkall på alt og døde for vår skyld (Fil 2). Han vasket disiplenes føtter og bygget dem opp som en hyrde skal (Joh 10,11ff). Samtidig var han knallhard mot disiplene sine når det kom til synd og velge en annen vei. Til Peter sa han "vik bak meg, Satan (motstander)".


Ordet og Den Hellige Ånd
Vår tillit må være til Ordet. Når lederskapet i menighetene setter sin lit til at det er Ordet som skal skape fremgang og vekst, vil dette være et trygt fundament. Da er det ikke fromheten og visjonene til lederen det står på, men løftet som Gud har knyttet til forkynnelsen av Ordet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar